Fillers för att förbättra och förstärka ansiktsdrag

Fillers är ett material som man kan injicera in i kroppen när man vill fylla ut något parti. Tidigare har olika typer av kroppsfrämmande ämnen förekommit i detta sammanhang, men numera används fillers som baserar sig på hyaluronsyra. Hyaluronsyra är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som upprätthåller volym och fuktbalans i huden. Fillers av denna typ är inte permanent.  

Med åldern minskar nivån av naturlig hyaluronsyra i kroppen kraftigt. Med fillers kan man då tillföra fukt och volym till huden på ett effektivt sätt. Eftersom hyaluronsyra bryts ner med tiden så innebär det också att man behöver fylla på men en ny fillerbehandling då och då.


Vanliga behandlingsområden med Fillers

Ansiktets övre del, såsom återställande av volym runt tinning och panna.

Ansiktets mellersta del, såsom kindben, kind, insjunkningar under ögonen och skulptering av näsa.

Ansiktets nedre del, såsom utfyllnad av läppar, utfyllnad av veck som går från näsan ner mot sidan av munnen, formning av käklinje, käkvinkel och haka.


Priser

Läppar 0,5 ml 2700 kr

Läppar 1,0 ml (standard) 3300 kr

Marionette 1,0 ml 3400 kr

Nasolabiala veck 1,0 ml 3400 kr

Skulptering näsa 1,0 ml 3800 kr

Tinningar 1,0 ml 3400 kr

Tear Trough 1,0 ml 3800 kr

Haka/kindben/käklinje 1,0 ml 3400kr

Hyalase - borttagning av filler fr. 2000 kr

Konsultation på plats 300 kr

Om rådgivning på plats önskas debiteras konsultationsavgift, vilken dras av vid eventuell senare behandling.


Hur behandling med Filler går till

Före själva behandlingen är en obligatorisk konsultation nödvändig. Konsultationen kan med fördel genomföras på distans, men det går även att boka ett fysiskt möte med din injektionsbehandlare. Där diskuterar ni tillsammans dina förväntningar, önskemål samt förutsättningar. 

Den efterföljande behandlingen, som sedan sker tidigast 48 timmar efter konsultationen, är snabb, enkel och säker. Ingreppet tar ofta ca 20-30 minuter. Direkt efter behandlingen kan du återgå till dina vanliga sysslor.

Vid fillerbehandlingar använder vi oftast en trubbig kanyl, då denna minskar risken för blåmärken och sticksvullnader. Efter noggrann rengöring injiceras fillern i den delen och med det djupet som krävs för att uppnå den effekt som eftersträvas. Hur du kommer att uppleva behandlingen är beroende på din smärtkänslighet. Du kommer därför alltid att bli erbjuden lokalbedövning under behandlingen. Allt efter dina önskemål.


Resultat av en behandling

Direkt efter injektionen är man något svullen, vilket gör att slutlig effekt kan ses efter 4-7 dagar.

En fillerbehandling håller 4-12 månader beroende på område och personliga förutsättningar.


Eventuella biverkningar av Fillers

Det är vanligt att få en svullnad med blåmärke i anslutning till injektionsområdet. Detta kan vara ett par dagar, men går lätt att sminka över. Det är också normalt att var öm i området där det givits filler. Ömheten kan sitta i några dygn.

Ifall filler har injicerats fel, eller klumpar har bildats i injicerat område efter en fillersbehandling, så finns Hyalase att tillgå på kliniken. Hyalase är ett nedbrytande enzym som verkar genom att bryta ner den injicerade fillern och korrigerar icke önskad fillerinjektion.

Allergiska reaktioner är mycket ovanliga och medicinsk hjälp och beredskap finns på kliniken.

Som extra skydd för dig som kund hos oss så har vi tecknat Behandlings- samt Patientansvarsförsäkring om något oförutsett skulle hända.


Återbesök efter behandling med Fillers

Återbesök för uppföljning av resultat ingår i behandlingen om du så önskar.

Eventuell justering av resultatet inom det behandlade området kan utföras mellan 2-3 veckor efter din behandling.


Vilka som ej skall behandlas med Fillers

Du skall inte ha någon infektion inom injektionsområdet.

Gravida och ammande får inte behandlas.

Vidare information ges vid konsultation.


Att tänka på närmaste tiden efter behandling:

12h efter behandling:

   -Undvika att röra det behandlade området.
   -Undvik smink.
   -Ok med mild hudvårdsprodukt.

24 efter behandling:

   -Undvik träning, bastu, solarium, alkohol, massage och avancerad hudvård.

2 veckor:

   -Undvik andra injektionsbehandlingar.
   -Undvik solarium eller kraftig exponering av sol/UV-ljus.

 

Det är ovanligt med biverkningar. Misstänker du biverkningar/komplikationer ska du kontakta din behandlare. Viktigt att du kontaktar din injektionsbehandlare omgående om du efter din behandling får feber, missfärgning av huden, stark smärta eller utbredd svullnad i området.

 

Vid frågor eller funderingar efter din behandling kan du kontakta din behandlare.